Algemene voorwaarden en privacy.

De producten van Bijzaak zijn maatwerk en uniek. Het exclusieve recht op het gebruik van de foto’s, illustraties en designs worden aan u overgedragen, maar enkel ten behoeve van gebruik voor uw bedrijf of privé. U heeft niet het recht de foto’s, illustraties en designs door te verkopen aan derden.

Bijzaak behoudt wel het recht om de foto’s, illustraties en designs te gebruiken voor eigen promotie, maar zal nooit uw privacy schenden. Indien u ernstige bezwaren heeft, dan ben ik altijd bereid te luisteren. Niet omdat het moet, maar omdat ik op die manier willen samenwerken.

Uw persoonsgegevens worden enkel offline beveiligd opgeslagen en gebruikt voor het versturen van de factuur. U zult nooit een Nieuwsbrief of dergelijke uiting ontvangen via de gegevens die u achterlaat voor het opmaken van een wettelijke factuur. Tevens worden uw gegevens nooit en ten nimmer gedeeld met derden.

We houden geen cookies vast om te analyseren wat u op de website doet van bijzaak.online. Die behoefte voel ik niet. Lekker he?

Algemene voorwaarden en privacy statement.

De producten van Bijzaak zijn maatwerk en uniek. Het exclusieve recht op het gebruik van de foto’s, illustraties en designs worden aan u overgedragen, maar enkel ten behoeve van gebruik voor uw bedrijf of privé. U heeft niet het recht de foto’s, illustraties en designs door te verkopen aan derden.

Bijzaak behoudt wel het recht om de foto’s, illustraties en designs te gebruiken voor eigen promotie, maar zal nooit uw privacy schenden. Indien u ernstige bezwaren heeft, dan ben ik altijd bereid te luisteren. Niet omdat het moet, maar omdat ik op die manier willen samenwerken.

Uw persoonsgegevens worden enkel offline beveiligd opgeslagen en gebruikt voor het versturen van de factuur. U zult nooit een Nieuwsbrief of dergelijke uiting ontvangen via de gegevens die u achterlaat voor het opmaken van een wettelijke factuur. Tevens worden uw gegevens nooit en ten nimmer gedeeld met derden.

We houden geen cookies vast om te analyseren wat u op de website doet van bijzaak.online. Die behoefte voel ik niet. Lekker he?